BC Cup 9 Ocak Sonuçları

BC Cup 9 Ocak Sonuçları
DIVISION 1 TIBBİYE DİNAMO 58 - 78
DIVISION 1 UPTOWN AKMERKEZ HAREM SPOR KULÜBÜ 44 - 95